Thời tiết Huyện Bàu Bàng - Bình Dương theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.57

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.32

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.94 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.67 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.03 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

76%

T5 23/03
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.85

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.09

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.74

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.79 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.43 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.15 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

71%

T6 24/03
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bàu Bàng - Bình Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bàu Bàng

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.38 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bàu Bàng