Dự báo thời tiết Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  24.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T5 28/09
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  45.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:47
T6 29/09
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.2%
 • Lượng mưa
  3.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:46
T7 30/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  9.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:46
CN 01/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  22.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bàu Bàng

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:48

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.94 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bàu Bàng