Dự báo thời tiết Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.1%
 • Lượng mưa
  1.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
T6 31/03
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.1%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
T7 01/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45%
 • Lượng mưa
  0.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/35.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
CN 02/04
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.5%
 • Lượng mưa
  6.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
T2 03/04
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  6.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bàu Bàng

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.85 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bàu Bàng