Dự báo thời tiết Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:05 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:05 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Bàu Bàng

mây thưa

38°

mây thưa

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:05

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.78 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

5.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bàu Bàng