Dự báo thời tiết Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
0.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bàu Bàng

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

65%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.85 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bàu Bàng