Dự báo thời tiết Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bàu Bàng

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.05 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

9.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bàu Bàng