Dự báo thời tiết Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  24.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:49
T3 26/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  16.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T4 27/09
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  5.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T5 28/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.6%
 • Lượng mưa
  6.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:47
T6 29/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.8%
 • Lượng mưa
  0.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Tân Uyên

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:49

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

6.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Tân Uyên