Dự báo thời tiết Bình Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49%
 • Lượng mưa
  0.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:17
T2 12/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65%
 • Lượng mưa
  2.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:17
T3 13/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59%
 • Lượng mưa
  1.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:17
T4 14/06
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:17
T5 15/06
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  18%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:18

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Bình Dương 5 ngày tới

Thời tiết Bình Dương

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:17

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
6:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bình Dương