Dự báo thời tiết Bình Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Bình Dương 15 ngày tới

Thời tiết Bình Dương

mây rải rác

19°

mây rải rác

Cảm giác như 19°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

63%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.75 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

12°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bình Dương