Dự báo thời tiết Bình Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:40 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:39 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Bình Dương 10 ngày tới

Thời tiết Bình Dương

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:45

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.69 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bình Dương