Thời tiết Bình Định theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

79%

CN 26/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.02 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.84 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

85%

T2 27/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.41

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định trong 12h tới

Thời tiết Bình Định

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Bình Định