Dự báo thời tiết Quy Nhơn - Bình Định 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:55 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:55 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:56 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:56 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:56 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:56 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:56 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 5:56 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 5:56 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 5:57 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 5:57 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quy Nhơn - Bình Định 30 ngày tới


Lượng mưa Quy Nhơn - Bình Định 30 ngày tới

Thời tiết Quy Nhơn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:54

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quy Nhơn