Dự báo thời tiết Quy Nhơn - Bình Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
6.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
8.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quy Nhơn - Bình Định 15 ngày tới

Lượng mưa Quy Nhơn - Bình Định 15 ngày tới

Thời tiết Quy Nhơn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:09/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.37 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:09 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quy Nhơn