Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.1%
 • Lượng mưa
  1.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:54
T3 28/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.4%
 • Lượng mưa
  2.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:54
T4 29/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66%
 • Lượng mưa
  2.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:54
T5 30/03
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.7%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:54
T6 31/03
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Thạnh

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:54

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Thạnh