Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
5.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
5.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
5.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
6.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
5.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Thạnh

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

71%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.64 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Thạnh