Dự báo thời tiết Huyện Tuy Phước - Bình Định 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
28°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:54
T6 31/03
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  18%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:54
T7 01/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.8%
 • Lượng mưa
  0.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:54
CN 02/04
mây rải rác
28°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/17:54
T2 03/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.1%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuy Phước

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:54

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Phước