Dự báo thời tiết Huyện Tây Sơn - Bình Định 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.3%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:54
T7 01/04
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.1%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:54
CN 02/04
bầu trời quang đãng
28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.6%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/17:54
T2 03/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.5%
 • Lượng mưa
  1.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:54
T3 04/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tây Sơn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:54

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tây Sơn