Dự báo thời tiết Huyện Tây Sơn - Bình Định 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tây Sơn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:54

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.6 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tây Sơn