Dự báo thời tiết Huyện Phù Mỹ - Bình Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.4%
 • Lượng mưa
  1.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/30.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.5°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.1%
 • Lượng mưa
  0.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.8°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  7.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.3°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.4%
 • Lượng mưa
  1.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.5%
 • Lượng mưa
  4.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Mỹ - Bình Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Mỹ - Bình Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Mỹ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Mỹ