Thời tiết Huyện Phù Cát - Bình Định theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.854 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.604 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

84%

T4 07/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.982 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

83%

T5 08/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cát - Bình Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phù Cát

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.49 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Cát