Dự báo thời tiết Huyện Phù Cát - Bình Định 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:55 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:55 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:56 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:56 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:56 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:56 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:56 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 5:56 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 5:56 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 5:57 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 5:57 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 5:57 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 5:57 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 5:57 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 5:58 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 5:58 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 5:58 pm

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 5:58 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cát - Bình Định 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phù Cát - Bình Định 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Cát

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/17:54

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.09 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

1

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Cát