Dự báo thời tiết Huyện Hoài Ân - Bình Định 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.4%
 • Lượng mưa
  1.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  5.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây rải rác
27°

mây rải rác

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoài Ân - Bình Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoài Ân - Bình Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoài Ân

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoài Ân