Dự báo thời tiết Huyện An Lão - Bình Định 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:53 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:54 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Bình Định 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện An Lão - Bình Định 20 ngày tới

Thời tiết Huyện An Lão

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:53

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.3 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Lão