Dự báo thời tiết Huyện An Lão - Bình Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
4.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
6.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
7.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
8.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
8.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Bình Định 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Lão - Bình Định 15 ngày tới

Thời tiết Huyện An Lão

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:09/17:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

80%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.79 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0.18

Bình minh / Hoàng hôn

6:09 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Lão