Dự báo thời tiết Bình Định 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:36 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:35 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:26 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:25 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:25 pm

Gió
6.32 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:24 pm

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:24 pm

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:23 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định 20 ngày tới


Lượng mưa Bình Định 20 ngày tới

Thời tiết Bình Định

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:36

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.17 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bình Định