Dự báo thời tiết Bình Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định 15 ngày tới

Lượng mưa Bình Định 15 ngày tới

Thời tiết Bình Định

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:54

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.43 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bình Định