Bình Định: Mưa lớn, nước trong các hồ chứa tăng mạnh

Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Cty TNHH Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Bình Định cho biết, những đợt mưa trong tháng 12/2018 đã bổ sung lượng nước khá lớn cho các hồ chứa nước lớn thuộc công ty quản lý.

Theo ông Phú, hiện nay hồ Định Bình đã tích được trên 202 triệu m3, đạt 89% dung tích thiết kế; hồ Núi Một đạt 53,7% so dung tích thiết kế; hồ Hội Sơn đạt 74,5%, hồ Thuận Ninh đạt 76%. Với lượng nước hiện có, kế hoạch tưới, diện tích tưới trong vụ ĐX 2018 – 2019 sẽ có thay đổi lớn so với trước. Cty KTCTTL Bình Định sẽ chủ động kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lại vùng chủ động nước tưới, diện tích cây trồng được cung cấp nước tưới, thông báo cho các địa phương biết để chủ động chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng vụ ĐX 2018 – 2019.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn