Biển hồ Galilee – nơi ‘Chúa Giêsu đi trên mặt nước’ thiếu nước trầm trọng

Hạn hán và bơm nước quá mức đã khiến cho địa danh nổi tiếng trong Kinh Thánh, sông Jordan và Biển Chết bị thiếu nước trầm trọng.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn