Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới sinh sản của côn trùng

Các nhà khoa học cảnh báo rằng, biến đổi khí hậu có thể là mối đe dọa chính đối với hệ sinh sản của các côn trùng đực bởi vì các sóng nhiệt có thể gây nên tổn thương nghiêm trọng và lâu dài tới tinh trùng.

Đó là kết quả nghiên cứu mới được công bố. Cụ thể, nghiên cứu này tập trung vào bọ cánh cứng dưới tác động của sóng nhiệt nhân tạo. Kết quả cho thấy, nhiệt độ tăng lên làm giảm khả năng sinh sản của bọ cánh cứng đực. Nắng nóng kéo dài 5 ngày đã làm giảm khả năng sản sinh tinh trùng xuống một nửa.

Nghiên cứu cho thấy, nắng nóng có tác động trực tiếp tới việc sản sinh tinh trùng của bọ cánh cứng độc trong khi khả năng sinh sản của bọ cánh cứng cái không chịu ảnh hưởng của biến động nhiệt độ.

Giáo sư Matt Gage, nhà động vật học từ Đại học Đông Anglia và là người đứng đầu cuộc nghiên cứu này, cho biết: “Chúng ta biết đa dạng sinh học đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhưng các nguyên nhân cụ thể và độ nhạy khó có thể nắm bắt. Do tinh trùng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình sinh sản và tăng dân số, cho nên những phát hiện này có thể cho chúng ta lời giải thích vì sao đa dạng sinh học đang chịu ảnh hưởng của biến đối khí hậu”.

Thanh Nga (dịch)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn