Thời tiết Thành Phố Bến Tre - Bến Tre theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.45

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.17

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.96

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.95

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

79%

CN 21/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.71

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.48

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.42

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.1

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.08

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

79%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Bến Tre

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bến Tre