Dự báo thời tiết Thành Phố Bến Tre - Bến Tre 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.6%
 • Lượng mưa
  1.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.9°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.9%
 • Lượng mưa
  3.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.1°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  31.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.4%
 • Lượng mưa
  3.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bến Tre

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bến Tre