Dự báo thời tiết Thành Phố Bến Tre - Bến Tre 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
35°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:04
T2 27/03
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:04
T3 28/03
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:04
T4 29/03
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.6%
 • Lượng mưa
  0.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:04
T5 30/03
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.7%
 • Lượng mưa
  3.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:04

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bến Tre

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:04

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bến Tre