Dự báo thời tiết Huyện Thạnh Phú - Bến Tre 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Phú - Bến Tre 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạnh Phú - Bến Tre 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạnh Phú

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.26 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạnh Phú