Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  18.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:50
CN 24/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  29.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:49
T2 25/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  12.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T3 26/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  15.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:48
T4 27/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  24.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỏ Cày Nam

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:50

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỏ Cày Nam