Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỏ Cày Nam

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.22 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỏ Cày Nam