Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  17.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:44
T3 03/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  24.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:43
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.2%
 • Lượng mưa
  10.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:43
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.5%
 • Lượng mưa
  7.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:42
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.4%
 • Lượng mưa
  2.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:44

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỏ Cày Bắc