Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
6.03 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:13

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỏ Cày Bắc