Dự báo thời tiết Huyện Chợ Lách - Bến Tre 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:04 pm

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:04 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:04 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:04 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:04 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:04 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:04 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:04 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:04 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:04 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:04 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:04 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:04 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:04 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Lách - Bến Tre 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Chợ Lách - Bến Tre 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Lách

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:04

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Lách