Dự báo thời tiết Huyện Bình Đại - Bến Tre 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Đại - Bến Tre 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Đại - Bến Tre 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Đại

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Đại