Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri - Bến Tre 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:04 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:04 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:04 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:04 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:04 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:04 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:04 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:04 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Tri - Bến Tre 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ba Tri - Bến Tre 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Tri

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:04

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.26 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Tri