Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri - Bến Tre 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Tri - Bến Tre 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Tri - Bến Tre 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Tri

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:14

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.23 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Tri