Bão số 5 gây thiệt hại ban đầu khoảng 886 tỷ đồng

Cơn bão số 5 qua đi đã để lại nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Cơn bão số 5 có diễn biến rất nhanh, gây ra rủi ro lớn trên biển đồng thời hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa lớn trên diện rộng các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên khiến cho công tác chỉ đạo điều hành gặp nhiều nhiều khó khăn, tuy nhiên trước sự chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ, khẩn trương của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN, các Bộ, ngành và địa phương nên đã giảm thiểu được thiệt hại do bão và mưa lũ, cụ thể:

Về người: 01 người chết (Quảng Ngãi); 01 người mất tích (Hà Tĩnh); 14 ng bị thương (Quảng Ngãi).

Về nhà ở: 182 nhà bị sập (Quảng Ngãi: 07; Bình Định: 144; Phú Yên: 31), 2.217 nhà bị hư hỏng (Quảng Nam: 65; Quảng Ngãi: 671; Bình Định: 1.120; Phú Yên: 194; Gia Lai: 159, T.T.Huế: 08), 2.025 nhà bị ngập nước (Bình Định: 1.962; Phú Yên: 32; Gia Lai: 3; T.T.Huế: 28).

Về nông nghiệp: 362 ha lúa (Phú Yên); 5.567 ha hoa màu (Quảng Bình: 52ha; Quảng Trị: 21,5ha; Quảng Ngãi: 701,5ha; Bình Định: 4.500 ha; Phú Yên: 222 ha; Khánh Hòa: 70ha) và 79 ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại (Bình Định: 20 ha; Phú Yên: 52 ha; Gia Lai: 6,5ha); 57 lồng bè bị thiệt hại (Quảng Bình: 8; Bình Định: 39; Khánh Hòa: 10); 24.217 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Ngãi 20.206, Phú Yên 4.011); 1.613 cây xanh bị gãy, đổ (Bình Định: 1.500 cây; Phú Yên: 113 cây); 550 chậu hoa cảnh bị thiệt hại.(Quảng Ngãi).

Một đoạn kè biển bị sóng đánh vỡ tại Quy Nhơn

Về thủy lợi, đê điều: 5.700m kè (Quảng Bình: 3.250m, Quảng Ngãi: 100m; Bình Định: 2.200m, hư hỏng nặng 200m kè biển Nhơn Hải, Phú Yên: 150m), tuyến đê Đông (Bình Định) sạt mái hạ lưu 127m; 7.517 m kênh mương bị sạt lở (Bình Định: 5.817m; Phú Yên: 1.610 990m).

Về giao thông: hư hỏng 6.936m (Bình Định: 3.300m; Quảng Ngãi: 3.336m: Gia Lai: 300m) và sạt lở 17.091m3 đất đá (Quảng Ngãi: 11.745; Phú Yên: 4.596, Khánh Hòa: 750); Phú Yên: sạt lở 66.685m đường giao thông địa phương (Các tuyến đường đã được triển khai hót dọn, giao thông bình thường).

Về điện lực và viễn thông: 172 cột điện bị gãy đổ, 04 trạm biến thế hư hỏng; nhiều địa phương thuộc Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên bị sự cố và mất điện, trong đó 01 đường dây 220KV và 09 đường dây 110KV; 900.000 hộ bị mất điện (Hiện nay đã khắc phục toàn bộ điện lưới bị ảnh hưởng).

Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 886 tỷ đồng (Quảng Ngãi 367 tỷ đồng; Bình Định 358 tỷ đồng; Phú Yên: 116 tỷ đồng; Khánh Hòa 45 tỷ đồng). Thông tin thiệt hại được cập nhật đến ngày 03/11/2019.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn