Bản tin thời tiết nông vụ – 30/01/2018

 

Mã nhúng

<iframe id='ifVideo-277774'width='810' height='456' src='http://vcplayer.vcmedia.vn/1.1/?_site=vtv&vid=vtv/1wspafjvpcm2t5emagq9roxedfhkdz/2018/01/29/2901-nong-vu-1517186567076-e1430.mp4&_videoId=07703c30c0d04058b1244225aed54831&_info=07703c30c0d04058b1244225aed54831&autoplay=true&_listsuggest=http://vtvapi1.cnnd.vn/aj-z1042/suggest-videos.htm' frameborder='0' scrolling='no' allowfullscreen='true' webkitallowfullscreen='true' mozallowfullscreen='true' oallowfullscreen='true' msallowfullscreen='true'></iframe>

X

Bản tin thời tiết nông vụ – 30/01/2018

Bản tin thời tiết nông vụ – 30/01/2018 với nội dung: TP.Sơn La 7 – 15 độ; TP.Vinh 12 – 16 độ; TP.Pleiku 17 – 29 độ…

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn