Bản tin thời tiết 828 số 33

KTT – Một tin hơi không vui đó là, kiểu thời tiết nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong 2 ngày cuối tuần tới đây. Đây cũng là hình thái thời tiết điển hình cho toàn miền Bắc.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn