Bản tin thời tiết 828 số 31

KTT – Những tác nhân gây mưa đã khiến cho miền Bắc những ngày qua quả thật ướt át. Mưa có thể xuất hiện từ sáng và đan xen vào các khoảng thời gian khác trong ngày. Mưa khiến cho thời tiết mát mẻ, dễ chịu, và vì thế mà nhiều người thấy mùa thu gần thật gần.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn