Bản tin thời tiết 828 số 25

KTT – Nắng nhưng không quá gắt, mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi là thời tiết chung cho toàn miền Bắc trong 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn