Bản tin thời tiết 828 số 24

KTT – Sang đến tuần này người dân miền Bắc nói chung và khu vực Hà Nội nói riêng tiếp tục được tận hưởng bầu không khí dễ chịu hơn rất nhiều so với quãng thời gian nắng nóng cháy da cháy thịt vừa qua.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn