Bản tin 828 số 23

KTT – Chúng ta đã bắt đầu một tuần mới với nắng nóng từ sáng sớm, nắng cháy da, cháy thịt. Và cho tới hôm nay (thứ sáu), nắng vẫn là chủ đạo. Tuy nhiên, một chút thay đổi sẽ bắt đầu từ ngày mai.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn