Thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

86%

T5 22/02
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.42 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.18 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

79%

T6 23/02
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.31

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Từ Sơn - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Từ Sơn

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.16 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Từ Sơn