Dự báo thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  10.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60%
 • Lượng mưa
  3.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.6%
 • Lượng mưa
  0.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Từ Sơn - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Từ Sơn - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Từ Sơn

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Từ Sơn