Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  1.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.2%
 • Lượng mưa
  3.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  1.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/22.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.5%
 • Lượng mưa
  1.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.9%
 • Lượng mưa
  1.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  8.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Ninh

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.38 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Ninh