Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:44
T2 02/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.5%
 • Lượng mưa
  0.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:43
T3 03/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:42
T4 04/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:41
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.1%
 • Lượng mưa
  0.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Ninh

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:44

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Ninh