Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:17 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:17 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:18 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:18 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:18 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Ninh

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

Thấp/Cao

17°

/

26°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.72 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Ninh